Betaling

Undersøgelse og behandling på Århus Lungeklinik er gratis for patienter henvist efter Lov om Udvidet Frit Sygehusvalg og behandlingsgaranti.

Øvrige patienter:
Hvis patienten selv ønsker at betale for undersøgelse og behandling på Århus Lungeklinik, afregnes efter aftale.

Hvis patienten har en privat- eller arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring, skal forsikringsselskabet kontaktes med henblik på godkendelse af undersøgelse og behandling, før patienten kan ringe og få en aftale om undersøgelse.