Århus Lungeklinik

Århus Lungeklinik tilbyder undersøgelse og behandling af patienter
- herunder også børn - med:
  • Astma
  • KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom) / rygerlunger
  • Åndenød
  • Hoste
  • Fødevare intolerance / Allergi / Høfeber
  • Nedsat lungefunktion
  • Lungebetændelse
  • Medicinske lungesygdomme
  • Fibrose
  • Sarkoidose

Alle patienter undersøges og behandles
af speciallæge i medicinske lungesygdomme.

Se Sundhedsstyrelsens tilsynsrapport