Hvem er vi?

Speciallæge i medicinske lungesygdomme, PhD,
Bente Juhl

Speciallæge i reumatologi, PhD,
Flemming Klein

Lægesekretær
Vibeke Jacobsen