Tilfredsheds undersøgelse

93 patienter er i maj 2017 spurgt om 14 ting vedrørende patienttilfredshed.

Til spørgsmålet: ” Er du alt i alt tilfreds med forløbet? ”

Svarede 90 at de i meget høj grad eller i høj grad var tilfredse.
2 svarede i nogen grad tilfredse og
1 svarede ved ikke.